Климатизација

Основна дејност на компанијата е сервис и одржување на индустриска климатизација и греење.

Вршиме сервисирање, генерални ремонти и тековно одржување на чилери (chiller), вентилаторски конвектори, клима комори, топлински геотермални пумпи, компресори за индустриско ладење, кондензатори итн.

Наши клиенти се реномирани компании.